Zrealizované PREZENČNÉ a ONLINE projekty

V roku 2023 sme pre našich klientov zorganizovali

51
AKTIVÍT

28
ONLINE

23
PREZENČNE

2 894
FREKVENTOV


VYBRANÉ OTÁZKY Z KARDIOLÓGIE PRE ODBORNÝ PERSONÁL LEKÁRNÍ

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 224
forma: ONLINE


DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 236
forma: ONLINE


REGIONÁLNE DNI PHOENIXU 2023 ZOCHOVA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 65, Hotel Zochova Chata**** Modra
forma: PREZENČNE


REGIONÁLNE DNI PHOENIXU 2023 JASNÁ

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 61, Kongres Družba Hotel Ski & Wellness Jasná
forma: PREZENČNE


PHARMAKADEMIA 2023 - ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 885
forma: ONLINE


ALERGOLÓGIA PRE FARMACEUTOV

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 227
forma: ONLINE


DIABETOLOGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 220
forma: ONLINE


17. KONFERNCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Konferencia organizovaná Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR
počet účastníkov : 104
forma: ONLINE 


ZDIEĽANÁ STAROSTLIVOSŤ A SÚČASNÉ VÝZVY V MANAŽMENTE PACIENTOV S HIV NA SLOVENSKU

Projekt schválený SLK a SK SaPA
forma: WEBCAST S AD TESTOM


DEESKALAČNÉ TECHNIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 40 - 1x jún 2022, Senec
forma: PREZENČNE


PHARMAKADEMIA 2022

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 424 - 3x jún 2022, Košice, Zvolen, Bratislava
forma: PREZENČNE


INTERNÉ ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV CALLENDULA, S.R.O.

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 15 - 1x jún 2022, 18 - 1x október 2022 Spišská Nová Ves
forma: PREZENČNE


ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA II.

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 79
forma: ONLINE
ukážka z vysielania 


STAROSTLIVOSŤ O INKONTINENTNÉHO PACIENTA V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 80, Tále
forma: PREZENČNE


ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA I.

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 68
forma: ONLINE
ukážka z vysielania


INTERNÉ ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV ČSOB LEASING 2022

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 70 - 4x február 2022, 1x marec 2022, 3x apríl 2022, 2x máj 2022, 1x jún 2022
forma: ONLINE


ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2021 PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 652
forma: ONLINE
ukážka z vysielania 


DIAPORADŇA - DIABETOLÓGIA VYUŽITÁ V LEKÁRNICKEJ PRAXI

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 103
forma: ONLINE 
ukážka z vysielania


KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 60
forma: ONLINE 
ukážka z vysielania


KONFERNCIA O KVALITE A VZDELÁVANÍ - Model CAF - jeho prínos a význam

Konferencia organizovaná Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR
počet účastníkov : 53
forma: ONLINE 


INTERNÉ ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV ČSOB LEASING 2021

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 41 - 1x február 2021, 2x máj 2021, 1x jún 2021, 1x október 2021
forma: ONLINE


INTERNÉ ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV I.V.J., s.r.o.

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 9 - 1x júl 2021, Zlaté Moravce
forma: PREZENČNE


INTERNÁ KONFERENCIA
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. - BENU Slovensko, a.s.

počet účastníkov : 115
forma: ONLINE 


INTERNÉ ŠKOLENIA PRACONÍKOV LEKÁRNÍ SUNLIGHT MEDICAL

počet účastníkov : 4 - 1x február 2021, 1x august 2021, Bratislava
forma: PREZENČNE


PHARMAKADEMIA 2021

Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 966
forma: ONLINE 
ukážka z vysielania


ART - UMENIE PRI LIEČBE HIV: ILUSTRÁCIA PACIENTA

Projekt schválený SLK
počet účastníkov : 42
forma: ONLINE  


ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2020 
PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 596
forma: ONLINE 
ukážka z vysielania


DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 191
forma: ONLINE 
ukážka z vysielania


KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 56
forma: PREZENČNE
ukážka z vysielania


DERMATOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 62
forma: PREZENČNE 
ukážka z vysielania


ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 49
forma: PREZENČNE 
ukážka z vysielania