Už zrealizované projekty


PHARMAKADEMIA 2021
Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 966

ukážka z vysielania

ART - UMENIE PRI LIEČBE HIV: ILUSTRÁCIA PACIENTA

Projekt schválený SLK
počet účastníkov : 42

ukážka z vysielania

ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2020
PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 596

ukážka z vysielania

DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP

počet účastníkov : 191

ukážka z vysielania

KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 56

ukážka z vysielania

ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 49


ukážka z vysielania