Zrealizované ONLINE projekty


ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2021 PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 652


DIAPORADŇA - DIABETOLÓGIA VYUŽITÁ V LEKÁRNICKEJ PRAXI

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 103
ukážka z vysielania


KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 60
ukážka z vysielania


KONFERNCIA O KVALITE A VZDELÁVANÍ - Model CAF - jeho prínos a význam
Konferencia organizovaná Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR

počet účastníkov : 53


INTERNÁ KONFERENCIA
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. - BENU Slovensko, a.s.

počet účastníkov : 115


PHARMAKADEMIA 2021
Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 966
ukážka z vysielania


ART - UMENIE PRI LIEČBE HIV: ILUSTRÁCIA PACIENTA

Projekt schválený SLK
počet účastníkov : 42


ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2020 PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 596 
ukážka z vysielania


DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 191
ukážka z vysielania


KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 56
ukážka z vysielania


DERMATOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 62
ukážka z vysielania


ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 49
ukážka z vysielania