Zrealizované projekty

KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 56