Zrealizované projekty

DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SKMTP

počet účastníkov : 191