Zrealizované projekty

ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2020 PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SKMTP

počet účastníkov : 596