Zrealizované projekty

PHARMAKADEMIA 2021
Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 966