Naši klienti

Referencie

Již deset let aktivně podporujeme kontinuální odborné vzdělávání farmaceutů v rámci edukačního projektu Pharmakademia, jejichž odborným garantem je vzdělávací agentura IVAKS. O kvalitě našich odborných seminářů a konferencí svědčí spokojení zástupci a změstnanci našich partnerů a zákazníků z řad odborného personálu. V následujícíh letech plánujeme se vzdělávací agenturou IVAKS dále rozšířovat naší spolupráci o řadu inovací.

Petr Doležal

výkonný riaditeľ skupiny Phoenix v SR

Vyzdvihujeme možnosť vyberať si v rámci odborných medicínskych tém z mnohých profesionálnych lekárov, ktorí majú skúsenosti s aktívnou prednáškovou činnosťou. Vzdelávací koncept, ktorý sme vybudovali v spolupráci s firmou IVAKS, vnímame ako úspešný, čo dokazuje spätná väzba mnohých našich farmaceutov a farmaceutických laborantov.

Mgr. Zdenka Slunská, Ph.D.

manažér pre vzdelávanie a rozvoj, MIRAKL, a.s.

Našu niekoľkoročnú spoluprácu so spoločnosťou IVAKS podnikové vzdelávanie s.r.o., hodnotím ako flexibilnú, poskytovanú na profesionálnej úrovni. Ich práca je poskytovaná odborne a vždy prispôsobená naším aktuálnym potrebám. O pozitívnom prínose tejto spolupráce pre Družstvo lekární nás neustále presviedčajú.

PharmDr. Igor Minarovič, PhD.

člen predstavenstva Družstva lekární

Na spolupráci so spoločnosťou IVAKS oceňujem ich osobný prístup, vysokú profesionalitu, flexibilitu a angažovanosť. Pridanou hodnotou je ich schopnosť značného porozumenia problematiky biznisu, v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Pri realizácii tréningov si ceníme najmä prepájanie skúseností z praxe a teoretických vstupov, pričom nikdy nechýbal entuziazmus a osobná angažovanosť lektora.

Mgr. Ondrej Hrivnák

výkonný riaditeľ GANA Trade, a.s.

V našej firme pracujeme so spoločnosťou IVAKS viac ako 4 roky. Počas celej doby sa podarilo zrealizovať v rámci Pharmos Akadémie niekoľko vzdelávacích akcií, ktoré mali veľmi pozitívny ohlas ako u našich obchodných partnerov, tak u našich zamestnancov. Akcie boli pripravené profesionálne, odborne, s ľudským cítením, vedeli vystihnúť zadanú tému a priblížiť ju čo najbližšie poslucháčovi. Vrelo odporúčame, ak chcete profesionálne rásť.

Marián Gurina

predseda predstavenstva PHARMOS