Aktuálna ponuka


PHARMAKADEMIA 2021
Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi


I. BLOK 18.06.2021 16:00-20:00
II. BLOK 19.06.2021 09:00 - 13:00

Absolvovaním oboch častí získate 8 kreditov - projekt schválený SLeK a SKMTP

Už zrealizované projekty


ART - UMENIE PRI LIEČBE HIV: ILUSTRÁCIA PACIENTA

Projekt schválený SLK
počet účastníkov : 42

ONLINE STRETNUTIE LEKÁRNIKOV 2020
PHARMAKADEMIA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 596

ukážka z vysielania

DIABETOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP

počet účastníkov : 191

ukážka z vysielania

KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 56

ukážka z vysielania

ALERGOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 49


ukážka z vysielania