Zrealizované projekty

DERMATOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 62