Zrealizované projekty

DIAPORADŇA - DIABETOLÓGIA VYUŽITÁ V LEKÁRNICKEJ PRAXI

Projekt schválený SLeK a SK MTP
počet účastníkov : 103