iWEBINAR.sk pre ŠTÁTNU A VEREJNÚ SPRÁVU, ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1. Vzdelávanie zamestnancov v kľúčových oblastiach

1. Psychológia osobnosti, sociálne správanie zamestnancov,
2. Cesta k profesionalite, osobný rozvoj, seba presadenie, seba organizácia
3. Angažovanosť, budovanie dôvery na pracovisku, motivačné vedenie ľudí
4. Rozvoj kreativity, asertívne správanie, proaktivita, reaktivita
5. Efektívna komunikácia s klientom - zákazníkom, kladenie otázok -zisťovanie potrieb, možností, obmedzení
6. Prezentačné zručnosti
7. Obchodné jednanie, aktívna ponuka cross selling, up selling,, poradenstvo
8. Argumentačné a vyjednávacie techniky
9. Riešenie námietok, reklamácií, sťažností, predchádzanie konfliktom, vyjednávanie
10. Manažérske zručnosti
11. Osobná efektivita, motivácia, časový manažment
12. Tímová spolupráca, motivácia zamestnancov
13. Ekonomika pre neekonómov
14. Manažment zmeny - čo to znamená pre zamestnanca
15. Zdravý životný štýl, jedlo ako liek, jedlo ako jed
16. Starostlivosť o pohybový aparát - cviky na pracovisku, zdravé pracovné prostredie
17. Zážitkové vzdelávanie - TEAM BUILDING
18. Prvá pomoc v život ohrozujúcich situáciách
19. Individuálne konzultácie, poradenstvo na vybrané témy
20. Manažment agresívneho správania klientov v zariadeniach sociálnych služieb, základy sebaobrany
21. De-eskalačné techniky pri práci s klientom v zariadeniach sociálnych služieb

3. Koučing v oblasti informačných technológií

1. Optimalizácia IT procesov v firmách (nastavenie PC,  softvérové aktualizácie, internet, zdieľanie PC, zálohovanie dát,  OneDrive, Google Disk, Dropbox, antivírusová kontrola, firewall)
2. Koučing v oblasti MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint)
3. Práca s internetom, vyhľadávanie informácií na internete, emailová komunikácia, hromadné emaily, Newsletter, emailové kampane
4. Vzdialená komunikácia - porady, konferencie, WhatsApp, Messenger, Zoom, MS Teams
5. Spracovanie multimediálnych zdrojov (fotografií, videa a zvuku)

2. Vzdelávanie manažérov v kľúčových oblastiach

1. Tréningy manažérov v oblasti "soft skills" podľa požiadaviek
2. Manažérske zručnosti, individuálny koučing
3. Manažment zmeny - changemanažment
4. Výkonná organizácia, riadenie výkonnosti
5. Efektívne riadenie interných a externých procesov
6. Manažment úloh, delegovanie, kontrola, vyhodnocovanie
7. Časový manažment, určovanie priorít
8. Riadenie tímov - tímová spolupráca, motivácia členov tímu
9. Riadenie porád
10. Obchodné a predajné zručnosti manažéra
11. Umenie prezentovať
12. Ekonomika pre manažérov
13. Hodnotenie zamestnancov, spätná väzba
14. Vyjednávanie argumentačné techniky, komunikácia zameraná na dohodu
15. Kariérne poradenstvo, objavovanie a rozvoj talentov u zamestnancov - TALENT BASED LEADERSHIP
16. Osobný rozvoj, budovanie úspechu, sebapresadenie
17. Koučing pre manažérov
18. Manažment osobnej efektivity a seba motivácia
19. Zážitkové vzdelávanie, Teambuilding

4. Zvyšovanie výkonnosti pomocou relaxačných programov na odbúravanie stresu, únavy a depresií

1. Adverzity management - ako prekonávať tlak v práci
2. Reziliencia - rozvíjanie odolnosti, pružnosti
3. Stres v pracovnom prostredí
4. Stres manažment, dlhodobé stratégie zvládania stresu
5. Meranie psychickej výkonnosti
6. Prevencia, psychorelaxačné cvičenia
7. Manažovanie emócií, program WORKING TOGETHER
8. Zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov, prevencia proti stresu, únave, pocitu vyhorenia
9. Psychorelaxačné cvičenia na pracovisku

Vyberte si z našej ponuky iWEBINAR.sk Všetky tematické okruhy sú vysielané online cez  náš portál. Využite KONTAKTNÝ FORMULÁR a napíšte nám o vašej predstave. Pridajte sa k nám a staňte sa aj vy našim iWEBINAR klientom.