iWEBINAR.sk pre ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
a FIRMY

1. Postupnosť krokov pri tvorbe edukačných projektov, ponúkané tematické okruhy 

1. Spoločné určenie cieľov tréningu - čo chceme zlepšiť, zmeniť, dosiahnuť
2. Ako to urobiť - ponuka riešenia
3. Vyhodnotenie tréningu, odporúčania, návrhy na zlepšenie, spätná väzba, ako ďalej..., meranie výsledkov

3. Vzdelávanie manažérov v kľúčových oblastiach

1. Tréningy manažérov v oblasti "soft skills" podľa požiadaviek
2. Manažérske zručnosti, individuálny koučing
3. Manažment zmeny - changemanažment
4. Výkonná organizácia, riadenie výkonnosti
5. Efektívne riadenie interných a externých procesov
6. Mysteryshopping - kontrolný nákup v prevádzke - audit výkonnosti prevádzky, analýza zisteného stavu
7. Manažment úloh, delegovanie, kontrola, vyhodnocovanie
8. Časový manažment, určovanie priorít
9. Riadenie tímov - tímová spolupráca, motivácia členov tímu
10. Riadenie porád
11. Obchodné a predajné zručnosti manažéra
12. Umenie prezentovať
13. Ekonomika pre manažérov
14.Hodnotenie zamestnancov, spätná väzba
15. Vyjednávanie argumentačné techniky, komunikácia zameraná na dohodu
16. Kariérne poradenstvo, objavovanie a rozvoj talentov u zamestnancov - TALENT BASED LEADERSHIP
17. Osobný rozvoj, budovanie úspechu, sebapresadenie
18. Koučing pre manažérov
19. Manažment osobnej efektivity a seba motivácia
20. Zážitkové vzdelávanie, Teambuilding

5. Zvyšovanie výkonnosti pomocou relaxačných programov na odbúravanie stresu, únavy a depresií

1. Adverzity management - ako prekonávať tlak v práci
2. Reziliencia - rozvíjanie odolnosti, pružnosti
3. Stres v pracovnom prostredí
4. Stres manažment, dlhodobé stratégie zvládania stresu
5. Meranie psychickej výkonnosti
6. Prevencia, psychorelaxačné cvičenia
7. Manažovanie emócií, program WORKING TOGETHER
8. Zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov, prevencia proti stresu, únave, pocitu vyhorenia
9. Psychorelaxačné cvičenia na pracovisku

2. Vzdelávanie zamestnancov v kľúčových oblastiach

1. Psychológia osobnosti, sociálne správanie zamestnancov,
2. Cesta k profesionalite, osobný rozvoj, seba presadenie, seba organizácia
3. Angažovanosť, budovanie dôvery na pracovisku, motivačné vedenie ľudí
4. Rozvoj kreativity, asertívne správanie, proaktivita, reaktivita
5. Efektívna komunikácia s klientom - zákazníkom, kladenie otázok -zisťovanie potrieb, možností, obmedzení
6. Prezentačné zručnosti
7. Obchodné jednanie, aktívna ponuka cross selling, up selling,, poradenstvo
8. Argumentačné a vyjednávacie techniky
9. Riešenie námietok, reklamácií, sťažností, predchádzanie konfliktom, vyjednávanie
10. Manažérske zručnosti
11. Marketingový manažment, category management, franchising, internetový predaj
12. Osobná efektivita, motivácia, časový manažment
13. Tímová spolupráca, motivácia zamestnancov
14. Ekonomika pre neekonómov
15. Právne minimum pre pracovníkov lekární
16. Manažment zmeny - čo to znamená pre zamestnanca
17. Zdravý životný štýl, jedlo ako liek, jedlo ako jed
18. Starostlivosť o pohybový aparát - cviky na pracovisku, zdravé pracovné prostredie
19. Zážitkové vzdelávanie - TEAM BUILDING
20. Prvá pomoc v život ohrozujúcich situáciách
21. Individuálne konzultácie, poradenstvo na vybrané témy
22. Manažment agresívneho správania klientov v zariadeniach sociálnych služieb
23. De-eskalačné techniky pri práci s klientom v zariadeniach sociálnych služieb

4. Koučing v oblasti informačných technológií

1. Optimalizácia IT procesov v firmách (nastavenie PC,  softvérové aktualizácie, internet, zdieľanie PC, zálohovanie dát,  OneDrive, Google Disk, Dropbox, antivírusová kontrola, firewall)
2. Koučing v oblasti MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint)
3. Práca s internetom, vyhľadávanie informácií na internete, emailová komunikácia, hromadné emaily, Newsletter, emailové kampane
4. Vzdialená komunikácia - porady, konferencie, WhatsApp, Messenger, Zoom, MS Teams
5. Spracovanie multimediálnych zdrojov (fotografií, videa a zvuku) 

Vyberte si z našej ponuky iWEBINAR.sk Všetky tematické okruhy sú vysielané online cez  náš portál. Využite KONTAKTNÝ FORMULÁR a napíšte nám o vašej predstave. Pridajte sa k nám a staňte sa aj vy našim iWEBINAR klientom.