iWEBINAR.sk pre FARMACEUTOV

1. Postupnosť krokov pri tvorbe edukačných projektov, ponúkané tematické okruhy 

1. Spoločné určenie cieľov tréningu - čo chceme zlepšiť, zmeniť, dosiahnuť
2. Ako to urobiť - ponuka riešenia
3. Vyhodnotenie tréningu, odporúčania, návrhy na zlepšenie, spätná väzba, ako ďalej..., meranie výsledkov

3. SOFT SKILLS + manažérske zručnosti pre lekárnikov

1. Psychológia osobnosti, sociálne správanie zamestnancov, pacientov
2. Cesta k profesionalite, osobný rozvoj, seba presadenie, seba organizácia
3. Angažovanosť, budovanie dôvery na pracovisku, motivačné vedenie ľudí
4. Rozvoj kreativity, asertívne správanie, proaktivita, reaktivita
5. Efektívna komunikácia s pacientom, kladenie otázok -zisťovanie potrieb, možností, obmedzení
6. Obchodné a prezentačné zručnosti zamerané na dodávateľov liekov, vyjednávanie, uzatváracie techniky
7. Aktívna ponuka v lekárni, rozšírené poradenstvo a ponuka
8. Argumentačné a vyjednávacie techniky pre lekárnika
9. Riešenie námietok, sťažností, predchádzanie konfliktom
10. Predchádzanie konfliktom, vyjednávanie a reklamácie
11. Manažérske zručnosti lekárnika
12. Marketingový manažment, category management, franchising v lekárni, internetový predaj
13. Osobná efektivita, motivácia, časový manažment
14. Efektívne riadenie lekární, riadenie interných a externých procesov, tímová spolupráca, motivácia zamestnancov
15. Ekonomika pre lekárnikov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti lekárne
16. Právne minimum pre pracovníkov lekární
17. Manažment zmeny
18. Zdravý životný štýl, jedlo ako liek, jedlo ako jed
19. Starostlivosť o pohybový aparát - cviky na pracovisku, zdravé pracovné prostredie
20. Zážitkové vzdelávanie - TEAM BUILDING
21. Prvá pomoc v život ohrozujúcich situáciách
22. Individuálne konzultácie, poradenstvo na vybrané témy
23. Mysteryshopping - kontrolný nákup v lekárni - audit výkonnosti lekárne, návody na zlepšenie

6. Zvyšovanie výkonnosti pomocou relaxačných programov na odbúravanie stresu, únavy a depresií

1. Adverzity management - ako prekonávať tlak v práci
2. Reziliencia - rozvíjanie odolnosti, pružnosti
3. Stres v pracovnom prostredí
4. Stres manažment, dlhodobé stratégie zvládania stresu
5. Meranie psychickej výkonnosti
6. Prevencia, psychorelaxačné cvičenia
7. Manažovanie emócií, program WORKING TOGETHER
8. Zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov, prevencia proti stresu, únave, pocitu vyhorenia, psychorelaxačné cvičenia na pracovisku

2. Odborné vzdelávanie z oblasti farmakoterapie

1. Dermatológia a liečebná kozmetika v kocke - určené pre lekárnikov
2. Starostlivosť o pacientov v seniorskom veku - gerontológia a geriatria
3. Gastroenterológia pre lekárnikov
4. Kardiológia pre lekárnikov
5. Diabetológia, GIT, celiakia, fenylketonúria
6. Poruchy metabolizmu, obezita, zdraviu prospešné chudnutie
7. Liečba v osteológii, osteoporóza-epidémia súčasnosti
8. Gynekológia a pôrodníctvo pre lekárnika
9. Ortopédia pre lekárnika
10. Urológia pre lekárnikov
11. Prevencia a liečba alergií - alergológia pre farmaceutov
12. Neurológia pre lekárnikov
13. Reumatológia pre lekárnika
14. Oftalmológia - prevencia, liečba, určené pre lekárnikov
15. Vznik, prevencia, liečba bolesti
16. Jedlo ako liek, alebo jed, zdravý životný štýl
17. Možnosti farmakoterapie pri starostlivosti o dieťa, pediatria
18. Využitie liečivých húb a rastlín v bežnej farmaceutickej praxi
19. Praktikum prvej pomoc pre lekárnika
20. Otorinolaryngológia pre farmaceutov
21. Stomatológia, dentálna hygiena
22. Iné podľa požiadaviek

4. Vzdelávanie pracovníkov BackOffice 

1. Tréningy "soft skills" podľa požiadaviek
2. Manažérske vzdelávanie, individuálny koučing
3. Manažment zmeny - changemanažment
4. Výkonná organizácia, riadenie výkonnosti
5. Riadenie tímov - tímová spolupráca
6. Osobná efektivita a motivácia
7. Delegovanie, určovanie priorít
8. Obchodné a predajné zručnosti - vyjednávanie
9. Umenie prezentovať
10. Hodnotenie zamestnancov, spätná väzba
11. Kariérne poradenstvo, objavovanie a rozvoj talentov u zamestnancov - TALENT BASED LEADERSHIP
12. Osobný rozvoj, budovanie úspechu, sebapresadenie
13. Zážitkové vzdelávanie, Teambuilding

5. Koučing v oblasti informačných technológií

1. Optimalizácia IT procesov v lekárni (nastavenie PC, softvérové aktualizácie, internet, zdieľanie PC, zálohovanie dát, OneDrive, Google Disk, Dropbox, antivírusová kontrola, firewall)
2. Koučing v oblasti MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint)
3. Práca s internetom, vyhľadávanie informácií na internete, emailová komunikácia, hromadné emaily, Newsletter, emailové kampane
4. Vzdialená komunikácia - porady, konferencie, WhatsApp, Messenger, Zoom, MS Teams
5. Spracovanie multimediálnych zdrojov (fotografií, videa a zvuku)

Vyberte si z našej ponuky iWEBINAR.sk Všetky tematické okruhy sú vysielané online cez  náš portál. Využite KONTAKTNÝ FORMULÁR a napíšte nám o vašej predstave. Pridajte sa k nám a staňte sa aj vy našim iWEBINAR klientom.