Vitajte na stránkach spoločnosti IVAKS - iWEBINAR.sk

Na úvod dovoľte niekoľko základných informácií o nás.

Spoločnosť IVAKS s.r.o. a dcérska spoločnosť IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o. sú profesijne zamerané na vzdelávanie dospelých a pôsobia na trhu už viac ako 26 rokov. Počas svojej existencie spoločnosti zrealizovali vyše 1 600 vzdelávacích kurzov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 16 000 frekventantov. Obe spoločnosti sú akreditované akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a mnoho programov ponúkajú so štátnym certifikátom, čo vytvorilo predpoklad na účasť v množstve predvstupových aj štrukturálnych edukačných projektov spolufinancovaných z EU.

Okrem prezenčnej formy vzdelávania ponúkame aj veľmi aktuálne dištančné ONLINE vzdelávanie na našej stránke iWEBINAR.sk.

Podľa typu vzdelávania ponúkame ONLINE :

  • ONLINE Konferencie do 1 000 účastníkov
  • ONLINE Workshopy do 60 účastníkov
  • ONLINE Tréningy do 15 účastníkov
  • ONLINE Koučingy do 2 účastníkov.

Súčasťou ponuky je :

  • Plne vybavené štúdio poskytujúce priame prenosy
  • Celá technická príprava projektu - grafické spracovanie pozvánky, vytvorenie www.stránky projektu, registrácia účastníkov, spracovanie prezenčných listín, iné podľa požiadavky klienta
  • Pre lepšiu orientáciu Vám ponúkame na www.iwebinar.sk v sekcii ZREALIZOVANÉ PROJEKTY náhľad na ukážky z vysielania.

Pevne veríme, že Vás naša ponuka zaujme.