Program

8:30 - 9:30
Otvorenie
Tomáš Slechan, Róbert Nemčický

9:30 - 10:15
Marketing a obchod-Stratégie pre obchod
a marketing 2021 - 2022

Štefan Póch

Coffee break 15 min

10:30 - 11:15
Marketing - Marketingové novinky pre lekárne BENU
Juraj Ejem

11:15 - 12:00
Business & Development - Livsane - podpora predaja,
Vernostný program - SMART kampane

Lenka Facunová

12:00 - 12:30
Vzdelávanie BENU lekárne 2021
Milena Meszárosová

OBED 30 min

13:00 - 13:30
Oddelenie ľudských zdrojov - HR stratégia 2021-2022
Anna Siváková

13:30 - 13:45
Interaktívny dotazník

13:45 - 14:00
Nákupné oddelenie - Spolupráca nákupného oddelenia a lekární
Jarmila Kluknavská

14:00 - 14:15
Eshop Benu - Vývoj e-commerce
Michal Havelka

Coffee break 10 min

14:25 - 14:40
Business Inteligence - Generická substitúcia
Katarína Sarkocyová, Martin Dudoň

14:40 - 15:00
IT-Inovácie v IT a v systéme Apostar
Miroslav Kozub

15:00 - 15:10
Finančne oddelenie - Spolupráca lekární a účtovného oddelenia
Anita Adamčíková

15:10 - 15:30
Live diskusia a ukončenie