PHARMAKADEMIA 2021
Starostlivosť o chrup, dentálna hygiena vo farmaceutickej praxi


I. BLOK  18.06.2021   16:00-20:00
II. BLOK 19.06.2021   09:00 - 13:00

Absolvovaním oboch častí získate 8 kreditov - projekt schválený SLeK a SKMTP