Už zrealizované projekty


ART - UMENIE PRI LIEČBE HIV: ILUSTRÁCIA PACIENTA

Projekt schválený SLK
počet účastníkov : 42