KARDIOLÓGIA PRE LEKÁRNIKA

24.9.-25.9.2021

Program

Prednášateľ :
MUDr. David Liška
primár Oddelenia kardiológie, akútnej kardiológie a intervenčnej kardiológie, CINRE Medissimo Bratislava

Blok I:
Predstavenie odboru (30 min.)

Blok II:
Farmakoterapia v kardiológii (120 min.)

Blok III:
Najvýznamnejšie liekové štúdie v kardiológii (30 min.)

Blok IV:
Farmakoterapia vybraných kardiovaskulárnych ochorení (120 min.)

Blok V:
Liekové interakcie pri kardiologickej farmakoterapii (60 min.)

Blok VI:
Kazuistiky pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému (60 min.)

Blok VII:
Akútne stavy v kardiológii - farmakologická versus nefarmakologická liečba (60 min.)